Welkom op de Doseringswijzer

Om u te helpen bij het berekenen van de benodigde hoeveelheid diergeneesmiddel in een specifieke situatie heeft Dopharma de doseringswijzer ontwikkeld.

De wijzers rekenen de dosering uit op basis van een gemiddeld lichaamsgewicht in relatie tot een gemiddelde voer- en drinkwateropname. Bij een afwijking in lichaamsgewicht, voer- of drinkwateropname moet de dosering worden aangepast. Wij adviseren om vooraf uw dierenarts te raadplegen.

Deze wijzer is ingericht voor gebruik bij varkens (vleesvarkens), pluimvee (vleeskuikens) en kalveren. U kunt in het keuzemenu aan de bovenzijde van deze pagina het tabblad kiezen met de juiste diersoort.

Helaas gaat het toedienen van diergeneesmiddelen via drinkwater een enkele keer gepaard met oplosbaarheidsproblemen. Het optreden van problemen is vaak het gevolg van een afwijkende watersamenstelling of –kwaliteit. De concentratie die gebruikt wordt in de voor- of eindoplossing kan echter ook een rol spelen. Hierover kunt u meer lezen in het volgende artikel

Voor meer informatie over de genoemde producten verwijzen wij u naar www.dopharma.com of de diersoortspecifieke wijzersites.

NB: De Doseringswijzer is slechts een hulpmiddel, gebaseerd op de in het registratiedossier genoemde doseringen en gemiddelde kengetallen. Dopharma is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade.